Ivan Váňa

Ivan Váňa
vinař, podnikatel

Datum narození: 25.11.1941

Panelové město havířů opředl vinicemi. Vrátil mu tím slávu středověku, kdy mostecký „nápoj bohů“ znala téměř celá Evropa. „Je to náhrada za zničené památky ve starém Mostě,“ říká zakladatel vinic na šachetních výsypkách Ivan Váňa. Z vinohradů se mu podařilo udělat novou dominantu. Mostecké vinařství Váňa obnovil po více než sedmi stech letech. S nápadem přišel už v roce 1967 jako zaměstnanec státního statku v nedalekých Chrámcích. „Ředitel statku chtěl mít pod stolem soudek vína pro návštěvy,“ vzpomíná bývalý ovocnář.

Protože Váňa nechtěl dovážet víno z Moravy, vysadil dvouhektarový vinohrad. První vinice nazval podle svých dcer, Anna, Lucie a Kateřina. Plocha vinohradů rychle rostla a v roce 1972 už dosáhla jedenačtyřiceti hektarů.

Ing. Ivan Váňa a jeho víno.

Za pět let se vinařství rozšířilo i na teplé svahy vrchu Špičák v Rudolicích. Rok na to se réva stala rekultivační plodinou, vznikla vinice Barbora na výsypce lomu Hrabák v Čepirozích. Město Most tak obklopil prstenec vinic, které vytvořily jeho nové okolí.

Po vzoru předků

Dva roky po revoluci si Váňa s rodinou pronajal vinařství, své celoživotní dílo, a postupně je privatizoval. Díky restitucím se teď stará o bezmála třiasedmdesát hektarů vinic. Vznikla společnost České vinařství Chrámce s.r.o. V současnosti společnost patří k největším výrobcům vín z vlastních hroznů ve vinařské oblasti Čechy.

Už v roce 1995 měly vinice nejbohatší sklizeň v republice. Mostecká vína získala ocenění na domácích i mezinárodních výstavách. Rok od roku je úspěch cennější, protože konkurence neustále přibývá.

V roce 2003 začal Váňa zakládat vinice na svahu Hněvína, kde jsou zachovalé čedičové terasy. „Obdivuji, jak je naši předkové ve třináctém století s primitivní technikou vylámali ve strmé skále,“ sklání se před jejich prací.

První víno vyrobené z hněvínských hroznů šlo na dobročinné účely. Jeho prodejem získal Váňa sto tisíc korun, jimiž přispěl na konto mostecké nemocnice, které scházel přístroj k ultrazvukovému vyšetření nedonošených dětí.

Světová prvenství

Mostecké vinařství Ivana Váni má vedle pěstování vína na důlních výsypkách i další světové prvenství: dokáže vyrábět unikátní košer ledové víno. České vinařství Chrámce s.r.o. je od roku 1994 hlavním výrobcem košer vín v České republice.

Vyrábějí je ortodoxní Židé tak, aby splňovala požadavky jejich náboženství. Procesu od zpracování hroznů až po zátkování lahví se mohou zúčastnit jenom oni. Je to přísný rituální obřad. „Mám štěstí, nejstarší syn je Žid po matce,“ říká Váňa o Františkovi Moše.

Ivan Váňa nevyznává žádné náboženství. Košer výroba je oddělená od ostatních vín. Vína s přívlastkem ledové víno, výběr z hroznů, pozdní sběr, kabinetní se vyrábějí z nejzralejších a nejlepších hroznů. Košer ledové víno je světovou raritou.

TUCET OTÁZEK PRO IVANA VÁŇU:  
Co nejvíc nesnášíte a v čem si libujete? Nesnáším lenost a lež, libuji si v práci a slušnosti.
Vaše nejmilejší místo v Mostě? Vinice na Hněvíně a Širáku, přesunutý gotický kostel.
Váš ideální odpočinek? Řez révy vinné.
Oblíbená a neoblíbená postava z dějin? Oblíbení – Karel IV. a T. G. Masaryk. Neoblíbení – Klement Gottwald a Emanuel Moravec.
Jakou kulturní událost jste v Mostě navštívil naposledy? Violoncellový koncert Antonína Dvořáka.
Jakou hudbu posloucháte? Beethoven, Dvořák, Smetana, ale i klasický jazz.
V co věříte a čemu nevěříte? Věřím ve slušnost a lidskost. Nevěřím v násilí a debilitu.
Jaká je vaše největší neřest? Nevím o žádné.
Slavíte raději sv. Valentýna nebo Svátek práce? Neslavím.
Chtěl byste žít v jiné době? Ne.
Máte radši zeleninový salát nebo pečenou krkovičku? Obojí, ale raději pečenou krkovičku.
Co byste popřál mostecké knihovně? Stále více čtenářů a knih.
  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků