Jana Píšová

Jana Píšová
oblastní ředitelka Českého červeného kříže

Datum narození: 12.10.1970

Jako dítě si nejradši hrála se zdravotnickou brašnou. Své znalosti zúročila už na základní škole, kde její družstvo vyhrálo republikovou soutěž v poskytování první pomoci. Bavilo ji to, vyrůstala v tom. „Brala jsem jako samozřejmost, že budu pracovat ve zdravotnictví,“ říká Jana Píšová, která svou nohu nesmazatelně vtiskla do matčiných šlépějí. I ona se nakonec stala ředitelkou oblastního spolku Českého červeného kříže v Mostě.

 

 

Cesta na Červený kříž

Absolvovala gymnázium a nástavbu na porodní asistentku. Počátkem devadesátých let pracovala rok na ženském oddělení mostecké nemocnice.

Jana Píšová se svým „pomocníkem“.

Po mateřské dovolené zatoužila po místě v oblastním spolku Českého červeného kříže. Začínala v něm jako zdravotní sestra a v roce 2005 se stala jeho ředitelkou.

Mezi tím si ještě doplnila pedagogické vzdělání, kdyby jednou dělala asistentku postiženým lidem. „Žádné studium není k zahození. Třeba se mi i tohle bude hodit,“ zamýšlí se Jana Píšová.

Její snaha pomáhat druhým nezůstala pouze v teoretické rovině. To, k čemu na Českém červeném kříži lidi vyzývá, také sama dělá.

„Dávám krev. V těhotenství jsem ji sama potřebovala – bez pomoci dárců bych nedonosila své dítě. Tak mám potřebu to vrátit,“ vysvětluje.

Dárcovství krve chápe jako vysoce lidský čin, stejně jako poskytnutí první pomoci. Na cvičební figuríně učí lidi masáž srdce, umělé dýchání, oživování zraněného.

Když jde o život

Před několika lety si to sama vyzkoušela naostro, když v Moskevské ulici v Mostě havaroval motorkář.

„Byl v bezvědomí. S jednou paní jsme ho daly do stabilizované polohy, aby se neudusil, do příjezdu záchranky,“ vzpomíná na nehodu, která mohla stát motorkáře život.

A jaké je životní krédo Jany Píšové? „To osobní je vychovat své děti v co nejlepší lidi. Po pracovní stránce si přeji, naučit co nejvíc lidí, aby nebyli lhostejní k druhým,“ poznamenává ředitelka neziskové zdravotnické organizace.

TUCET OTÁZEK PRO JANU PÍŠOVOU:  
Co nejvíc nesnášíte a v čem si libujete? O tom vědí jen moji nejbližší.
Vaše nejmilejší místo v Mostě? Prostor u přesunutého kostela, lesopark Šibeník.
Váš ideální odpočinek? Čtení.
Oblíbená a neoblíbená postava z dějin? Oblíbená je Florence Nightingalová, na neoblíbenou nemyslím.
Jakou kulturní událost jste v Mostě navštívila naposledy? Divadelní představení „Donaha“.
Jakou hudbu posloucháte? Horáček, Hapka.
V co věříte a čemu nevěříte? To si ráda nechám pro sebe.
Jaká je vaše největší neřest? Neřeknu.
Slavíte raději sv. Valentýna nebo Svátek práce? Ani jedno.
Chtěla byste žít v jiné době? Ne.
Máte radši zeleninový salát nebo pečenou krkovičku? Zeleninový salát s pečenou krkovičkou.
Co byste popřála mostecké knihovně? Jen to nej…
  Městská knihovna Most

  Moskevská 12
   434 01 Most

  IČO: 000 807 13

  automat. ústředna: tel. 476 768 800

   prodlužování výpůjček:
   děti - tel. 476 768 810
   dospělí - tel. 476 768 811
  Měsíční návštěvnost knihovny
  
  prosinec 2015:   5431 návštěvníků
  listopad 2015:   6678 návštěvníků
  říjen 2015:   7846 návštěvníků
  září 2015:   6536 návštěvníků
  srpen 2015:   4613 návštěvníků
  červenec 2015:   3083 návštěvníků
  červen 2015:   6199 návštěvníků
  květen 2015:   6380 návštěvníků
  duben 2015:   7419 návštěvníků